રાશિ ભવિષ્ય

મેષ (અ,લ,ઈ) |

આસપ્તાહમાં માળી મુરાદ બાર આવતા આoiઠ ઉત્સાહ રહે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કાર્યોમાં ધારેલી સફળતા મળી રહે. નાણાંકીય મુશ્કેલીઓ હર થતાં રાહત જણાય. આવકમાં સારો એવો વઘારો નોંધાય. ધંધાકીય ક્ષેત્રે પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો થતો જણાય. અગત્યની મુલાકાત લાભદાયી રહે. લાભળી તકો મળી રહે. સંપત્તિને લગતાં કાર્યો વધુ ગુંચવાતા જણાય.


વૃષભ (બ,વ,ઉ)

આ સપ્તાહમાં મુશ્કેલીમાં વાદળો વિખાતા શહત જણાય. આપનાં પ્રયતો મુજબ ફળ ચાખી શકશો. પારિવારીક વાદ-વિવાદ થી દૂર રહેવું. સ્વાસ્થય કાળજી માંગી લેશે. | સંપત્તિને લગતાં પ્રશ્રોમાં હજુ થોભો અને શહ જુઓની નીતિ અપનાવવી. યoll-પ્રવાસ આયોજન કરી શકશો. પારિવારીક મતભેદ રહૃાા કરે. ધાર્યા પરિણામો હાંસલ કરવા માઢ વધુ પરિશ્રમ કરવો પડે.


મિથુન (ક,છ,ઘ) .|

આ સપ્તાહમાં મeleી મુરાદ બર આવતા આoiદઉત્સાહ રહે. ધાર્યા પરિણામો હાંસલ કરી શકશો. લાભની તકો મળી રહે | પારિવારીક પ્રશ્નો ઉકેલી શકશો. મુશ્કેલીઓમાંથી માર્ગ મેળવી શકશો. |નવી મુલાકાત લાભદાયી રહે. યollપ્રવાસ થાય. આવક કરતાં જાવક વધે હી | deી કાળજી રાખજો. નવા આયોજનો અમલમાં મુકી શકશો.

કર્ક (ડ, હ)

આ સપ્તાહમાં વિલંબમાં પક્વાકાય સફળતાપૂર્વક પાર પાડી શક્શો. Allણાંકીય પ્રશ્રો દૂર થતાં રાહત જણાય. આવકમાં સારો એવો વધારો થાય. સંપત્તિને લગતાં પ્રશ્રો સરળતાથી પાર પાડી શક્શો.
હીજનો સાથે વાદ-વિવાદળા પ્રસંગો સર્જાય. ખર્ચ-ખરીદી થાય. કોર્ટ-કચેરીને લગતાં પ્રશ્રો અટવાયેલા જણાય. ધાર્મિક કાય આગળ વધારી શકશો.
સિંહ (મ,ટ) : |

આ સપ્તાહમાં મુશ્કેલીનાં વાદળો વિખરાવા | જણાય. ધંધાકીય કોગ્રેવિલંબામાં પHI, | અટવાયેલા કાર્યો પાર પાડી શકશો. સંપાળે લગતાં પ્રશ્રો વધુ ગુંચવાતા જણાય. પારિવારીક મામેળ રહે. સ્વાશ્રુકાળજી માંગી લેશે. ઋોહીજા સાથે મિલીમુલાકાત થાય. નાણાંકીય પ્રશ્રોપાર પwiાં રાહdજણાય. માસિક આojદ ઉત્સાહ | જણાયું.


કન્યા (પ,ઠ,ણ)

આ સપ્તાહમાં વાણી પર સંયમ રાખવો. ખોટા વાદ-વિવાદમાં પડ્યું છે. ઉતાવળિયાકિનર્ણયો લેવા Glહે.ધાર્યા પરિણામ હાંસલwવા માટે વધુ પ્રયoણો | કરવા પડે. વિરોધીઓ ફાવી જાય 6[હી તિoળીકાળજી રાખવી. કોર્ટ-કચેરીને લગતાં પ્રશ્રો યથાવતરહે. ધંધાકીય પ્રશ્રો વધુ ગૂંચવાતા જણાય. મુશ્કેલીભરી પરિસ્થિતિનો સામળો દ્વો પડે. પારિવારીક મતભેદમાં પ્રસંગો સર્જાય.

તુલા (ર, ત)

આ સપ્તાહમાં મ016ની મુરાદ Gર આવતી જણાય. લાભની તકો મળી રહેલા આoiદઉત્સાહ રહે. નાણાંકીય પ્રશ્રો હળવાં થાય. | આવકમાં વધારો થાય. [વા આયોજનો અમલમાં મૂકી શકશો.સંપત્તિને લગતાં પ્રથો હજુગૂંચવાયેલાણાય. માસિક ચિતારહ્યા રે. હીજા સાથે મિલનમુલાકાત થાય. ચાણાપ્રવાસનું આયોજ6 થાય. સ્વાશ્ય કાળજી માંગી લેશે.


વૃશ્ચિક (,ય) કે

આ સપ્તાહમાં આપનાં અટવાયેલા તેમજ વિલંબમાં પ્રજ્ઞા કાયોનો ઉકેલ આવવા રાહત જણાય. લાભની તકો મળી રહે. પુરુષાર્થનું ફળ ચાખી શકશો. પારિવારીક મતભેદoiાં પ્રસંગો સર્જાય. સ્વાશ્ય સુધરતું જણાય. અકસ્માતથી સાવધ રહેવું. સંપત્તિને લગતાં પ્રશ્રો સફળતાપૂર્વક પાર પાડી શકશો. માછલી મુરાદ બાર આવતાં આણંદ-ઉત્સાહ રહે.


ધન (ભ.ધ.ઢ, ) |

આસપ્તાહમાં ઘાયકાપાર પાનાં આoiઇ ઉત્સાહ રહે. માછલી મુરાદ બર આવે. પારિવારીક ગેરસમજો સર્જાતા મતભેદoll પ્રસંગો રહ્યા જે. વાણી પર સંયમ રાખવો. અન્યૂoli ભરોસેollણાંકીય વ્યવહારો કરવા સલાહભર્યા61થી. અટવાયેલા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પાર પાડી શકશો. વ્યર્થનાં વાદ-વિવાદથીર રહેવુ. યાત્રા-પ્રવાસપાલ ટાળવો. ધીરજથી કામ લેવુ.

મકર (ખ, જ) .

આ સપ્તાહમાં લાભળી તકો મળીરહેતાં આoiદઉત્સાહ રહે. ધંધાકીય ક્ષેત્રે પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો થાય. પારિવારીક વાહવિવાછiાં પ્રસંગો સર્જાય. હીજળસાથે મિલા-મુલાકાત થાય. [વા આયોજનો
અંગે ગોઠવણ થાય. આવકwતાં જાવુક વિઘni s[ણાંભીડવર્તાય. ધંધામાં ભાગીદારી રી શકશો. ઉતાવળિયા નિર્ણયો લેવા ofહે.


કુંભ (ગ,શ,સ,ષ) .

આસપ્તાહમાં વિલંબમાં પHIકાયો પાર પાડ શકશો. 6[Iણાંકીય મુશ્કેલીમાંથી માર્ગમળીરહેવારાહત જણાય. આવકમાં વધારો થાય. લાભoળી તકો મળી રહે. opવીળ આયોજ8ા સફળતાપૂર્વક અમલમાં મુકી શકશો. પારિવારીક મતભેદ સર્જાય olહે તેની કાળજી રાખવી. હીજsોગો સહકાર મળી રહે. સંપત્તિioો લગતાં પ્રશ્રો હળવા થાય. ધંધાકીય ક્ષેત્રે અગત્યoli વિાર્ણયો લઇ શકશો.


મીન (દ,ચ,ઝ.ટ)
આ સપ્તાહમાં આપનાં યશ-કિfમાં વધારો થાય. ધંધાકીય ક્ષેત્રે સફળતા મળીરહે. પરિશ્રમ મુજબનું ફળ ચાખી શકશો. લાભoળી તકો મળી રહે. સ્વાથ્ય અંગે બેદરકારી દાખવવી Mહિ. જોકરિયાતોને oઢવી તેમજ દિલીની તકો મળી રહે. મ[ળી મુરાદ ભાર આવે. અટવાયેલા તેમજ વિલંબમાં પ્રજ્ઞા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પાર પાડી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.