રાશિચક્ર

મેષ (અ,લ,ઈ)

આ સપ્તાહમાં મળી મુરાદ બર આવા આoiદઉત્સાહ રહે. ધાર્યા પરિણામો હાંસલ કરી શકશો. લાભની તકો મળી ર પારિવારીક પ્રશ્નો ઉકેલી શકશો. મુશ્કેલીઓમાંથી માર્ગ મેળવી શકશો. otવીન મુલાકાત લાભદાયી રહે. વાયાપ્રવાસ થાય. આવક કરતાં જાવક વધે olહીં તેની કાળજી રાખજો. છવા આયોજનો અમલમાં મુકી શકશો.


વૃષભ (બ,વ,ઉ)

આ સપ્તાહમાં મુશ્કેલીનાં વાદળો વિખણતા શહd જણાય. આપનાં પ્રયતoો મુજબ ફળ ચાખી શકશો. પારિવારીક વાદ-વિવાદ થી દૂર રહેવું. સ્વાધ્ય કાળજી માંગી લેશે. સંપત્તિને લગતાં પ્રશ્રોમાં હજુ થોભો અને શહ, જુઓળી લીતિ અપનાવવી. યાશા-પ્રવાસ આયોજd કરી શકશો. પારિવારીક મતલોદ રહ્યા કરે. ધાર્યા પરિણામો હાંસલ કરવા માંઢ ‘ વધુ પરિશ્રમ કરવો પડે.


મિથુન (ક,છ,ઘ)
આ રામાણમાં વિલંબમાં પ્રજ્ઞા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પાર પાડી શકશો. નાણાંકીય પ્રશ્રો દૂર થતાં રાહત જણાય. આવકમાં સારો એવો વધારો થાય. સંપત્તિને લગતાં પ્રથો સરળતાથી પાર પાડી શકશો.
સ્નેહીજનો સાથે વાદ-વિવાદળમાં પ્રસંગો સર્જાય. ખર્ચ-ખરીદી થાય. કોર્ટ-કચેરીબે લગતાં પ્રશ્રો અટવાયેલા જણાય. ધાર્મિક Iકારો આગળ વધારી શકશો.

કર્ક (ડ, હ).

આ સપ્તાહમાં વાણી પર સંયમ રાખવો. ખોટા વાદ-વિવામાં પડ્ઝolહ. ઉતાવળયાવિાર્ણયો લેવા ofહે.ધાર્યા પરિણામ હાંસલwવા માટે વધુ પ્રયoળો | કરવા પડે. વિરોધીઓ ફાવી જાય [હી તoળી કાળજી રાખવી. કોર્ટ-કચેરીને લગતાં પ્રશ્રો યથાવતરહે. ધંધાકીય પ્રશ્રો વધુ ગૂંચવાતા જણાય. મુશ્કેલીભરી પરિસ્થિતિનો સામો જવો પડે. પારિવારીક મતભેદ6માં પ્રસંગો સર્જાય.


સિંહ (મ,ટ)

આ રામાણમાં લાભળીવકોમળી રહેતાં આનંદ-ઉત્સાહ રહે. ધંધાકીયોથે પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો થાય. પારિવારીક વાહવિવાદળાં પ્રસંગો સર્જાય. ોહીજા સાથે મિલા-મુલાકાત થાય. [વા આયોજનો અંગે ગોઠqણ થાય. આવકwતાં જાવક વધતાં છાણાંભીડવાય. ધંધામાં ભાગીદારી ક્ટીશકશો. ઉતાવળિયાનિર્ણયો લેવા ofહે.


કન્યા (પ.ઠ.ણ)

આસપ્તાહમાં મ016ળી મુરાદ બાર આવતી જણાય. લાભની તકો મળીરહેતા આojદઉત્સાહ રહે. નાણાંકીય પ્રશ્રો હળવાં થાય. આવકમાં વધારો થાય. [વા આયોજનો અમલમાં મૂકી શકશો. સંપત્તિને લગતાં પ્રથો હજુ ગુંચવાયેલા જણાય. માસિક ચિંતા રહ્યા રે. પેહીજા સાથે મિલનમુલાકાત થાય. યાત્રા-પ્રવાસનું આયોજ0 થાય. સ્વાસ્થ કાળજી માંગી લેશે..

તુલા (ર, d)

આ સપ્તાહમાં ધાર્યા કાર્યો પાર પsiાં આનંદ Iઉત્સાહ રહે. મ016ની મુરાદ બાર આવે. પારિવારીક ગેરસમજો સર્જાતા મતભેદo|| પ્રસંગોરહ્યા કરે. વાણી પર સંયમ રાખવો. અoli ભરોસે નાણાંકીય વ્યવહારો wવા સલાહભoથી. અટવાયેલા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પાર પાડી શકશો. વ્યoli વાદ-વિવાદથી દૂર રહેવું. યાત્રા-પ્રવાસપાલ ટાળવો. ધીરથી કામ લેવું.


વૃશ્ચિક (ા.ય)

આસપ્તાહમાં મહાળી મુરાદ પર આવતા આoiઠ Jઉત્સાહરહે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કાર્યોમાં |ધારેલી સફળતા મળી રહે. નાણાંકીય મુશ્કેલીઓ દિ શતાં રાહત જણાય. આવકમાં સારો એવો વધારો નોંધાય. ધંધાકીય ક્ષેત્રે પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો થતો જણાય. અગત્યની મુલાકાત લાભદાયી રહે. લાભofીવકો મળી રહે. સંપત્તિને લગતાં કાર્યો વધુ ગુંચવાતા જણાય.


ધન (ભ,ધ,, )

આ રામાણમાં આપણાં અટવાયેલા તેમજ (વિલંબમાં પક્ષાકાયોનો ઉકેલ આવતા રાહત જણાય. લાભની તકો મળી રહે. પુરુષાર્થનું ફળ ચાખી શક્યો. પારિવારીક મતભેચ્છા પ્રસંગો સર્જાય. સ્વાસ્થસુધરતું જણાય. અકસ્માતથી સાવધ રહેવું. સંપાબે લગતાં પ્રશ્રો સફળતાપૂર્વક પાર પાડી શકશો. મ016ની મુરાદ બાર આવતાં આoiદઉત્સાહ રહે.

મકર (ખ, જ) |

આ સપ્તાહમાં આપણાં યશ-કિર્દીમાં વધારો થાય. ધંધાકીય ક્ષેત્રે સફળતા મળી રહે. પરિશ્રમમુજળા ફળ ચાખી શકશો. લાભotી તકો મળી રહે. સ્વાશ્રુ અંગે બેદરકારી દાખવવી ગઈ. છોકરિયાતોને ||ઢની તેમજ[હલીની તકો મળી રહે. મ016ની મુરાદ જાર આવે. અટવાયેલા તેમજ વિલંબમાં પ્રજ્ઞા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પાર પાડી શકશો.


કુંભ (ગ.શ.સ.ષ)

આ સપ્તાહમાં વિલંબમાં પડેલા કાર્યો પાર પાડી શકશો. 6[Iણાંકીય મુશ્કેલીમાંથી માર્ગમળીરહેવારાહત જણાય. આવકમાં વધારો થાય. લાભoળી તકો મળી રહે. |વીનું આયોજળ સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકી શકશો. પારિવારીક મતભેદ સર્જાય olહ તેની કાળજી રાખવી. ોહીજનોનો સહકાર મળી રહે. સંપદાહો લગતાં પ્રશ્રો હળવા થાય. ધંધાકીય ક્ષેત્રે અગત્યoli Gિર્ણયો લઈ શકશો.


મીન (દ,ચ,ઝ,થ)

આ સપ્તાહમાં મુશ્કેલીનાં વાદળો વિખરાવા | જણાય. ધંધાકીય ક્ષેત્રેવિલંકામાં પબ્લા, | અટવાયેલા કાયો પાર પાડી શક્શો. |સંપત્તિને લગતાં પ્રશ્રો વધુ ગુંચવાતા જણાય. | પારિવારીક મહામેળ રહે. સ્વાશ્ય કાળજી માંગી લેશે. પેહીજા સાથે મિલામુલાકાત થાય. oMIણાંકીય પ્રશ્રોપાર પwiાં રાહત જણાય. માસિક આojદ ઉત્સાહ જણાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published.