આપણું રસોડુ

કલાકદ


સામગ્રીઃ


૧ કપ મિલ્ક મેડ
૫૦૦ ગ્રામ પનીર
અડધો કપ સમારેલી ચેરી
૧ ચમચી ઇલાયચી પાવડર
પટીપાં કેવડાનું એસેન્સ
ચપટી ખાવાનો લાલ રંગ
સજાવટ માટે ચાંદીનો વરખ

રીત

સૌ પ્રથમ પનીરને મસળી લો. હવે એક પેનમાં મિલ્કમેડ લઇ તેમાં સમારેલી વેરી અને. પનીર ઉમેરી ધીમા તાપે થટટ થાય ત્યાં સુધી સતત. હલાવતાં રહો. ત્યાર બાદ તેને નીચે ઉતારી તેમાં ખાવાનો લાલ રંગ, કેવડાનું એસન્સ અને. ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લો. હવે તૈથાર મિશ્રણને થીવાળી થાળીમાં લઇ. ઠંડુ થાય ત્યાર બાદ તેને ફ્રીઝમાં ઠંડુ થવા દો.
બરાબર ઠંડુ થઇ જાય ત્યાર બાદ તેને ચાંદીનાં વરખથી સજાવી સર્વ કરો.

બુંદી સેવની ભેળ

સામગ્રીઃ

૨ કપ ફુદીનાવાળી સેવ
૩ કપ મસાલાવાળી બુંદી
રનંગઝીલ્રી સમારેલી ડુંગળી
ર નંગ ઝીણુ સમારેલુ ટામેટુ
૩ચમચી ચાટ મસાલો
ઝીણી સમારેલી કોથમીર
૨ ચમચી ઝીળયો સમારેલો ફુદીનો
3 ચમચી લીલી ચટણી
૩ ચમચી આંબલીની ગળા ચટણી અડધો કપ દાડમનાં દાણા

રીતઃ

સૌપ્રથમ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને ટામેટાને બાઉલમાં લઇ તેમાં મસાલા બુંદી, કુદીનાવાળી શેવ અને ચાટ મસાલો ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લો. ત્યાર બાદ તેમાં ઝીલી સમારેલી કોથમીર, ફુદીનો, લીલી ચટણી, આંબલીની ગળી ચટલી ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લો. છેલ્લે દાડમનાં દાણાથી સજાવી સર્વ કરો.

સ્પીન્ચ
બ્રેડ રોલ્સ


સામગ્રીઃ

૬-૮ બ્રેડની
સ્લાઇઝ

૨૫૦ ગ્રામ
પાલક

૧ નંગડુંગળી
૨-૩ લવિંગ
તજનો ટુકડો

૧ કપ વ્હાઇટ સોસ

ર ચમચી છીશેલુ ચીઝ

૨ ચમચી માખણ

સ્વાદ પ્રમાણે મીઠુ અને મરી

૧ નંગ ઝીણુ સમારેલુ લીલુ મરચું
૧ ચમચી ટોમેટો સોસ

રીત

સૌ પ્રથમ બ્રેડની કિનારી કાપી ભીના કપડામાં ઢાંકી રાખો. હવે વ્હાઇટ સોસમાં મીઠુ, મરી અને છીણેલુ ચીઝ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લો. પાલકને ધોઇને ઝીણી સમારી લો. ડુંગળીને પણ
ઝીશી સમારી લો. હવે પેનમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં તજ અને લવિંગ નાખી ડુંગળી સાંતળો. હવે તેમાં પાલક ઉમેરી મીઠુ, મરી, લીલા મરચાંઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લો. પાલક નરમ થાય
ત્યારબાદ તેને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી બ્લેન્ડરથી, કશ કરી જાડો પલ્ય તૈયાર કરી લો. હવે તેમાં ૧ ચમચી માખણ ઉમેરી બરાબર હલાવી લો. હવે બ્રેડની સ્લાઇઝને લાંબી વલ્રી તેની પર પાલકનો, તૈયાર પલ્પ પાથરી બ્રેડનો વીંટો વાળી લો. બધા રોલ આ રીતે તૈયાર કરી લો. હવે બેકિંગ ડિશમાં બટર લગાવી બ્રેડ રોલ ગોઠવી ઉપર વ્હાઇટ સોસ પાથરી છીણેલુ ચીઝ ભભરાવો. માખણનાં નાના ટુકડા ગાર્નિશ કરી ઉપર ટોમેટો સોસનાં ટપકાં કરો. હવે બેકિંગ ડિશમાં બેક કરી ગરમા ગરમ સર્વ કરો.

બટાકા-રતાળુનો રોટલો


સામગ્રીઃ

ર નંગબટાકા

૨ નાનુ ગોળ રતાળું
૨ ચમચી કોલીલાવરનું છીલ્
૨ ચમયી ગાજરનું છીલ
૨ ચમચી લીલા વટાશા
૨ ચમચી ઝીણી સમારેલી કબ્રસી
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠુ, મરી
૧ ચમચી ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં
૧ ચમચી લાલ મરચુ
ર ચમચી છીલેલુ ચીઝ
૨ ચમચી માખણ
અડધી વાટકી બ્રેડનો ભૂકો
૨ ચમચી ક્રીમ

રીતઃ

સૌ પ્રથમ બટાકાને બાફીને છોલીને માવો કરી લો. હવે રતાળુને છોલીને જાડી સ્લાઇઝ કરી વરાળે બાફી લો. હવે તેનો માવો કરી લો.. હવે બંને માવામાં મીઠુ, મરી અને માખણ અને લીલા મરચાં ઉમેરી બરબર મિક્સ કરો. ત્યાર બાદ લીલા વટાલ્રા અને કબ્રસીમાં થોડુક પાલી ઉમેરી ચડાવી લો. હવે ૧ ચમચી માખણ ગરમ કરી તેમાં ફલાવર અને ગાજરનું છીણ અધકચરૂ સાંતળી લો. હવે તેને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી તેમાં કણસી અને વટાલ્રા ઉમેરી મીઠુ, મરી અને છીશ્એલુ ચીઝ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લો. હવે બેકિંગ ડિશમાં થોડુ બટર લગાવી બટાકાના માવામાં ક્રીમ અને થોડો બ્રેડનો ભૂકો ભેળવી ડિશનાં તળિયામાં પાથરો. તેની પર ચારે તરફ તૈયાર કરેલુ મિશ્રલ્ર પાથરી ઉપરથી રતાળુનાં માવામાં બ્રેડનો ભૂકો ભેળવીને તૈયાર કરેલુ મિશ્રણ પાથરી લો. હવે હળવે હાથે દબાવીને ગરમ ઓવનમાં બેક કરી લો. બંને પડ ગુલાબી થાય ત્યાર બાદ તેને બહાર કાઢી ઉપરથી ચીઝી ગાર્નિશ કરી સર્વ કરો.


Leave a Reply

Your email address will not be published.