ગ્રીન સેગોવડા
સામગ્રીઃ

પનંગબટાકા
અડી વાડકી પલાળેલા સાબુદાણા
૩ ચમચી શિંગનો ઝીણો ભૂક્કો
૫૦ ગ્રામ ઝીલી સમારેલી કોથમીર,
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠુ
૧ ચમચી ખાંડ
ચપટી લીંબુનાં ફૂલ
અડધી ચમચી આખુ જીરૂ
૧ ચમચી આદુ-મરચાંની પેસ્ટ
રીતઃ

સૌ પ્રથમ બટાકાને બાકી લો. ત્યાર બાદ તેને છોલીને તેનો માવો કરી લો. હવે કોથમીરને ોઇનેતેનીપેસ્ટકરીલો. હવેબટાકાનાં માવામાં સાબુદાલ્રા, વાટેલી કોથમીર, શિંગનો ભૂક્કો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠુ, ખાંડ, આદુ-મરચાંની પેસ્ટ, જીરુ અને લીંબુનાં ફૂલ ઉમેરી બરાબર મિક્સ, કરી નાના ચપટા વડા તૈયાર કરી લો. હવે તેલ ગરમ કરી તેમાં હળવા બદામી રંગનાં તળી લો. હવે ગરમાગરમ ગ્રીન સેગોવડાને લીલી ચટણી, કે સોસ સાથે સર્વ કરી લિજ્જત માલો.

સાબુદાણાની સ્પે. ખીચડી
સામગ્રીઃ

૨ વાડકી પલાળેલા સાબુદાણા,
ર નંગ મધ્યમ કદનાં બટાકા
૪ ચમચી શિંગદાલ્રાનો વાટેલો ભૂક્કો
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠુ
૧ ચમચી આદુ-મરચાંની પેસ્ટ
તજનો ટુકડો,
રનંગલવિંગ

૧ ચમચી આખુ જીરુ
પ-દનંગ કાજુ
૪પનંગ કિસમિસ
ર મોઢા એલચા
૧ ચમચી ખમલેલુ કોપરુ
મીઠો લીમડો
કોથમીર,
રીત

સૌપ્રથમ બટાકાને છોલીને તેનાં ચોરસ નાના કટકા! કરી લો. હવે સાબુદાલામાં | શિંગદ્ણાનો ભૂકો ઉમેરી| બરાબર મિક્સ કરી લો. હવે, તેમાં મીઠુ, ખાંડ અને લીંબુનો! રસ ઉમેરી બરાબર મિક્સ| કરી લો. ત્યાર બાદ પેનમાં | તેલ ગરમ કરી તેમાં જારાનો | વધાર કરી, ત%, લવિંગ, મઠો લીમડે અને એલચા ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી બટાકા ઉમેરો. હવે તેમાં સવાદ પ્રમાણે મીઠુ,
ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી સહેજ પાળી ઢાંકીને ચડવા મૂકો. બટાકા ચઢી જાય ત્યાર બાદ તેમાં સાબુદાણા ઉમેરો. ત્યારબાદ તેને પાંચથી સાત મિનિટ સુધી ચડવા દો. હવે તેમાં કાજુનાં ટુકડા, કિસમિસ, કોપરુ અને કોથમીર ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લો. હવે ગરમાગરમ સાબુદાણાની સ્પે. ખીચડીનો સ્વાદ, માલો.

સૂરણ રોલ્સ
સામગ્રીઃ

૧ મોટો ટુકડો સુરણ,
૧ વાડકી પલાળેલા સાબુદાળ્રા

અડી વાડકી શિંગોડાનો લોટ
૩ ચમચી શિંગનો વાટેલો ભૂકો
૧ ચમચી આદુ-મરચાંની પેસ્ટ
અડધી ચમચી આખુ જીરૂ
અડધી ચમચી મરીનો પાવડર
ઝીજ્રી સમારેલી કોથમીર
રીતઃ
કરી તેમાં મીઠુ ઉમેરી મૂકી રાખો. હવે અડધા કલાક બાદ પ્રેશર કુકરમાં બાફી લો. ત્યારક બાદ તેને બરાબર નિતારી તેનો માવો કરી લો. ત્યાર બાદ તેમાં મીઠુ, આદુ-મરચાંની પેસ્ટ, કોથમીર, જીરુ અને મરી પાવડર ઉમેરી બર. ।બર મિક્સ કરી તેનાં નાના રોલ વાળી લો. ત્યાર બાદ શિંગોડાનાં લોટમાં પાણી અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠુ ઉમેરી ખીરુ તૈયાર કરી લો. ત્યાર બાદ તેને ગરમ કરવા મૂકી સતત હલાવીને જાડી પેસ્ટ જેવુ તૈયાર કરી લો. હવે પલાળેલા સાબુદાણામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠુ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લો. ત્યાર બાદ રોલનાં બંને છેડા પર, પેસ્ટલગાવી, સાબુદાળરા ઉપર તે ભાગ ફેરવીને સાબુદાણા ચોંટાડો. હવે રોલનાં મધ્યભાગે ગોળાકારે અડધો ઇંચ પહોળી પેસ્ટ લગાવવી. તેની પર પળ્ર સાબુદાણા ચોંટાડો. હવે આ રીતે બધા રોલ તૈયાર કરી ગરમ કરેલા તેલમાં તળી લો. હવે તૈયાર થયેલા સુરણ રોલને ગરમાગરમ સર્વ કરી તેનો સ્વાદ માણો.

તલવાળા આલુપાલક
સામગ્રી

૧ ચમચી શેકેલા તલ
ર મોટી ઝૂડી પાલક
૧૦નંગનાની બટાકી
૧ ચમચી જીરુ
ચપટી હિંગ
ર નંગ આખા લીલા મરચાં
સ્વાદ પ્રમાણે મીઠુ
હળદર, લાલ મરચું, ધાણા પાવડર
જીરુ પાવડર
રચમચાદ્હી
રીતઃ
તૌ પ્રથમ બટાકીની છાલ કાઢ્યા વિના તેનાં ત્રણ ટકડા કરી લો. હવે પેનમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં જીરાનો વથાર કરી તેમાં હિંગ, લીલા મરચાં અને બટાકીઓ નાખી બરાબર મિક્સ કરી મીઠુ ઉમેરી ફરીથી હલાવીને ઢાંકીને મધ્યમ આંચ પર ચડવા દો. ત્યાર બાદ તેમાં હળદર. ઉમેરી ફરીથી પાંચથી સાત મિનિટ સુધી ચડવા દો. હવે તેમાં મોટી સમારેલી પાલક ઉમેરી બર-. [બર મિક્સ કરી કાંકીને ચડવા દો. બધુ બરાબર, ચડી જ્ય ત્યાર બાદ તેમાં ધાણા પાવડર, જીરૂ પાવડર, દહીં ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરો ગેસ પરથી ઉતારી લો. ત્યાર બાદ તેની પર શેકેલા તલ ભભરાવીને ગરમાગરમ પરોઠા કે નાન સાથે સર્વ કરી લિજ્જત માણો.


Leave a Reply

Your email address will not be published.