કોંગ્રેસ અને આતંકવાદ

તકવાદ વિશ્વ ના ગમે તે દેશ માં શમે તે ખૂો આચરાતો હોય તે ખૂબ નિંદનીય છે. પરંતુ ભારત માં દ દાયકા થી અધિક સમય સત્તા ભોગવનારી કોંગ્રેસ પાર્ટી આતંકવાદ સાથે ઉભી છે અને તે પાર્ટી સત્તા માં રહેવા માટે આતંકવાદીઓ સાથે ગઠબ- ‘ધન પણ કરી શકે છે તેવું ભાજપા ના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સંબિત પાત્રા નું કહેવું છે. ભારત ના બબ્બે પ્રધાનમંત્રીઓ અને તે પણ એક જ પરિવાર ના માતા અને પુત્ર – સવ. ઈંદિરા ગાંધી અને સ્વ. રાજીવ ગાંધી ની આતંકવાદ ના કારણે જ હત્યા થઈ હોવા થતા કોંગ્રેસ નું આતંકવાદીઓ પ્રત નું સહાનુભૂતિયુક્ત વલલા શંકા ઉત્પન્ન કરનારું છે. ભારત માં જ્યાં પણ આતંકવાદી ગતિવિધિઓ થઈ છે કોગ્રેસે તુષ્ટિકરણ ની રાજન- ૧તિ અંતગંત કીઓ અને આતંકવાદ નન આપ્ય્‌’ છે.

મુંબઈ ના જ બાટલા હાઉસ ના થથેલા એન ઉ-ટર સમયે સોનિયા ગાંધી રડી પડ્યા હતા. ઝુ ખુદ કોંગ્રેસી નેતાસલમાન ખુરશીદ ના જણાવ્યા પ્રમાણે સોનિયા ચાંધી ત્રણ ચતસુધી ઉધી શક્યા નહતા અને રડતા રહ્યા હતા. માર્યા ગાયલા અ।ત્ા- કવાદીઓ, માટ સાેગિયા ૨ ધ૧આટ દુઃખી કેમ હતા ? આ ફેલાવનાર ઝાક૧ર૨ નાઈક અને કોંગ્રેસ ના સબધાં તાં જગજાર્હર છ. સાનિયા ગાધી પાંત ઝાકીર નાઈક સાથે ઉભા હતા. આ ઉપરાંત ાંધી પરિવાર ને ઝાકીર નાઈક પાસે થી ૫૦ લાખ રૂનું દાન પણ લીધુ હતું. આતંકવાદ ને પ્રસરાવનાર ઝાકીર નાઈક ને બથાવવા કોગ્રેસ પાર્ટી એ હરસંભવ પ્રયાસ કર્યા હતા. આ ઉપરાંત કોંગ્રેસી શાસન માં કારિમર ના અલગાવવાદી નેતા જેકેએલએફ ના યારિ- [ત મલિક ને જે દરજજો અપાયો હતો અને તેની આચતા સ્વાગતા ખુદ વડદ્રધાન કરતા હતા તે આતંકવાદી ના મહિમા મંડન કરવા સમાન હતું. આ ઉપરાંત આતંકી બુરહાન વાની અંગે પણ્ય તેની તરફેબ્ર માં ખોટી અફવાઓ ફેલાવવી કે પછી યાકુબ મેમળ્ર ની ફાંચી વિરુધ હવા બનાવવા અને મધ્ય રાત્રિએ અદાલત ખોલાવનારા પ્ર કોંગ્રેસીઓ જ હતા.

આ ઉપરાંત લશ્કર-એ-તૌથબા ની સ્લિપર સેલ ની સભ્ય અને એન્કાઉન્ટર માં માર્થા ગયેલી નુસરત જહાં ને પણર સોનિયા શાંધી અને કોગ્રેસીઓ એ નિર્દોષ જ ગબ્રાવી હતી. જ્યારે પાડોશી દુશ્મન દેશ માં રહીને ભારત ઉપર ૨૬/૧૧ જેવા આતંકવાદી હુમલાઓ નો માસ્ટર માઈન્ડ હાફિઝ સઈદ પબ્ર કે જે આંતરરાષ્ટ્રીય ઘોષિત આતંકવાદી છે તે દુનિયાભર ની કોઈ પણ રાજઠીયપાર્ટી ને પસંદ કરતો હોય તો તે એક માત્ર કોંગ્રેસ પાર્ટી છે. આવા તો આતંકવાદીઓ સાથે કોગ્રેસ ની સાંઠગાંઠ ના અસંખ્ય ઉદાહરણો
Leave a Reply

Your email address will not be published.