ફિલ્ની જગત

ભારતમાંએકતરકજ્નન્યુ-૨૦૨૩ કે રાવણ નાપાત્રમાં શૈક ના ગેટઅપ, દેખાવ

માં રજુ થનારી ફિલ્મ “આદિપુરુષ’ નું ટિઝર સામે દર્શકો નો ઉગ્ર વિરોધ છે. રાક્ષસી પ્રક
રિલીઝ થયા બાદ જ દેશ માં શરુ થયેલો ઉગ્ર તિવાળા રાવલ ને દર્શાવવા ના બદલે રાવણ
વિવાદ અને બોયકોટ આદિપુરુષ ના હેશટ- કોઈ કૂર મોગલ શાસક જેવો વધારે લાગે
ગ ઉપરાંત ફિલ્મ ના પ્રોડ્યુસર ભૂપણકુમાર છે. ગાંધી જયંતિ ના દિવસે અર્થાત કે બીજ,

એ ફિલ્મ થિ આ કટ
ના ડિરેક્ટર 0 ૦ર.
ઓમ રાઉત ક
ન મોંવોદાટ ર જ
ફરારી કાર
થિક્ટ માં
આપીહતી.

ટવ
સિરીઝ ના
ભ્ષશક- પોતાનો
(મારે તેમની અભિપ્રાય
ખા અગાઉ ભ ર ઝાતા
ની હિટ ફિલ્મ ભૂલભૂકૈયા-૨ બ્લોકબસ્ટર અન્દ ક

નિવડતા ફિલ્મ ના એક્ટર કાર્તિક આર્યન દર્થકો એ ફિલ્મ ના નબળા વીએફએક્સ
ને સ્પોર્ટસ કાર મેકલારેન જીટી ગિફ્ટ કરી તેમજ કથળેલી પાત્રો ની વર્ર અર્ચબાકારક,
હતી. જ્યારે હવે વિવાદીત “આદિપુસુષ’ છે. આ ફિલ્મ ના વીએફએક્સ આ ફિલ્મ ના
ના ડિરેક્ટર ઓમ રાઉત ને કરારી એફ-૮ મૂળ કથાનક અને હિન્દુઓ ના પૌરાણિક
ટબ્યુટો કાર ગિફટ માં આપી હતી. લાલ ધાર્ચિક ધરગ્રંથ ની લાગણી દુભાવનારા
રંગની આ ફરારી કાર ની કિંમત ૪.૮ કરોડ છે. કથા અનુસાર પોતાના પુષ્પક વિમાન
ફૂ. થવા જાય છે. આદિપુરુષ ને રામાયણ દારા આવનજાવન કરનારા અત્યંત મોટા
આધારીત ફિલ્મ બનાવાઈ છે. જેમાં રામ- શિવભક્ત અને વિદ્વાન રાવલ ની જગ્યા એ
સીતાજીના પાત્રમાં પ્રભાસ અને કિતી સેનન ચૈ અલી ખાન ને વીએફએક્સ દારા જંગલી
સામે તો ટીઝર માં દર્શ પ્રમાણ પ્રેશકો ને ચામાચિડીયા ઉપર સવારી કરતો જોવા મળે
_બહુવાંધો નથી. પરંત ફિલ્મ માં વિલન અર્થાત છે..

Leave a Reply

Your email address will not be published.