ફિલ્મી ભગત

બોલિવુડની ટોપ પ્રોક્યુસર ના સૈનિકો નું અપમાન કરવા ના
માં જેની ગણના થાય છે તેવી વિતેલા જમાના એકતા કયૂર વિરુધ્ધ ધરપકડ નું વોર
તા ખ્યાતનામ એક્ટર જિતેન્દ્ર ની પુત્રી અને કરવા માં આવ્યું હતું. જો કે આને રોકવા માટે
ભૂલાઈ ગવેલા એક્ટર તુષાર એક્તા
એક્તા કપૂર નો દેશ ની સર્વોચ્ચ અદાલત શુકવારે સુપ્રિમકોર્ટે દેશ ની જાણિતી પ્રોકયુસર
સુખ્રિ કોર્ટે એકતા કપૂર નો ઉધડો લેતા તમે એકતા કપૂર ની સુનાવણી દરમ્યાન આકરી

દેશ ની વુવા પેઢી થીકાત્મક કરતા
તું મગજ ખચબ જશરવ્યું હતું
કરી રહયા છો તેમ કેતમે દેશની
જાલા હં. યુશ પેડી નું
જતેનદ્ર ની પુત્રી કરી રહા છો.
એક્તા કૂર કઈક કરવા
તેની બાલાજી ની જરુર છે.

મેલિકિલ્મ થી ટીવી સિરિવલ્સ નાનિમાંશ દવારા ઓટીટી કન્ટેન્ટ દરેક જગ્યા એ ઉપલબ્ધ હોય
ઘણી લોકપ્રિય સિરિયલ્સદ્વારા વેર ઘેર જાણિતી છે. તમે લોકો ને કેવી વસ્તુઓ દેખાડવા ની
ઘઈ ને કરોડો-અબજો રૂ. કમાયાબાદ બાલાજી કોશિષ કરી રહ્યા છો ? તમે આજ ના ગભરુ
ફિલ્મસ થી ફિલ્મ નિમાંશ શેત્રે પણ પ્રવેશી ને યુવાનો નું મગજ ખરાબ કરી રહ્યા છો. તમે
દેશ ની જાશિતી ટીવી/કિલ્મ પ્રોડ્યુસર બની ખોટા વિકલ્યો આપી રહ્યા છો. આમ સુપ્રિમ
ગઈ હતી. જો કે તેની ફિલ્મો, સિરિયલ્સ માં કોર્ટ ના જસ્ટિસ અજય રસ્તોગી અને સી.ટી.
સામાજીક અૈતિકતા, અશ્લિલતા અને સેક્સ રવિકુમાર ની બેંચ એ એક્તા કપૂર ને ફટકાર
દાંસી-ઠાંચી ને ભરવા માં આવતું હતું. આટલું લગાવી હતી. તેમણે એક્તા કપૂર ના વકીલ ને.
ઓછું હોય તેમ સેન્સર બોર્ડ ના ભવ વગર સ્પષથ કહયું હતું મિ. રોહતગી તમારા અસીલ

(પૂર અશ્લિલતા, અપશબ્દો અને સેક્સ પાસે ઘજ્રા પૈસા છે. તેઓ મોંઘા વકીલ રાખી,
પિરસવા એકતા કપૂરે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ ઉપર શકે છે. એનો અર્થ એવો નથી કે તમે વારંવાર
પોતાની જ અલ્ટ બાલાજી કંપની દ્વાર વેબારિ- કોર્ટ માં આવો. કોર્ટ નો સમય બગાડશો નહી.
! ૨૧ ઝુભનાવવા નું શર કું. તેની આવી જ દેશ ના સામાન્ય માણસો ના પશ ઘણા મુદાઓ,
અ કવેબસિરીઝ એક્સએક્સએક્સ માં દેશ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.