યુ.એસ. સાઉદી ના સંબંધો કથળ્યા

અમેરિકાર્વશવક મહાસત્તા નો દરજજો આશ્ચ વ્યક્ત કરતા જબાવ્યું હતું ક આ નિશ્રંય
જાળવી રાખવા વર્ષો થી સાઉદી અરેબિયા સાથે માત્ર ઓપેક દેશો ની અર્થવ્વસ્થા ને ધ્યાન માં
ખાસ સંબંધો બનાવી ને સાઉદી ના માધ્યમ થી રાખી ને લેવાયો છે. હવે અમેરિકી મિડીયા રિપ-
ઓપેક અને ઉમા સહિત આરબ દેશો ને પોતાની રર્ટસ અનુસાર આવતા મહીને ઈન્ડોનેશિયા માં
પડખે રાખી રહું હતું. પરંતુ હમણાં સાઉદી ની આયોજીત જી-૨૦ સમિટ દરમ્યાન અમેરિકી
આગેવાની હેઠળ . રાષ્ટ્રપતિ જો બાવડન|
સાઉદી વડાપ્રધાન
મુલાકાત નહીં કરે.
જ્ાઈટ હાઉસે પણ
પોતાના એક નિવેદન
માં જશાવું હતું કે
અમેરિકા હવે સાઉદી
સાથે ના સંબંધો માં
રકા એ આકરા પ્રતિબંધો લગાવતા રશિયા ઘી નવેસર થી વિચારશે. અમેરિકા ની સેનેટ માં
ફડવેસ ખરીદતા યુરોપ ના દેશો અને સમગ્ર ફોરેન રિલેશન કરષિટી ના ચેરમેન સેનેટર બોબ
વિશ્વમાં વીજ કટોકટી અનેવધતી મોંઘવારી ના મેન્ડેજ ના જણાવ્ય પ્રમાણે અમેરિકા સાઉદી ને
પગલે અમેરિકા સામે સોપ વધતો જાય છે.આથી તમામ હથિયારો નો સપ્લાય બંધ કરશે. અત્ર
બે માસ પૂર્વે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાવડન એ ખાસ ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ માં સાઉદી પાસે ની
સાઉદીની મુલાકાત કરીને સાઉદી નાવડાપ્રધાન ૭૦ ટકા લરકરી સંપતિ માત્ર અમેરિકા ની છે.
પ્રિન્સ સલમાન ને ઓપેક ના દેશો દવારા ફૂડ નું સાઉદી એ સેનેટર બોબ ના નિવેદન ઉપર ચિંતા
ઉત્યાદન વધારવા અને વિવ ની વીજ ક્ટોક્ટી વ્યક્ત કરી હતી. અમેરિકા ના એનએસએ દ્રારા
હળવી કરવા માટે મદદ માંગી હતી. જો કે તેને રવિવારે સીએનએ ને અપાયેલા એક ઈનટવું મા
અવગશતા ઓપેક ના દેશો એ ફૂડ ઉત્પાદન બે જ્યું હતં કે અમેરિકા-સાઉદી સંબંધો અઃ
ટક ઘટાડવા નો નિર્શવ કરતા વીજ કટોકટી ટૂંક સમવ માં બાઈડન વહીવટીતંત્ર નરશ લેરો
વધુ ગંભીર બનશે અને મોંઘવારી વધશે. આની એ નિશ્ચિત છે. આમ અમેરિકા અને સાઉદી
સામે નારાજગી વ્યક્ત કરતા અમેરિકા એ આર- અરેબિયા ના સંબંથો તંગ બન્યા છે. ખયોગી
]પ લગાવ્યો હતો કે ઓપેક દેશો ના ર ટકા મામલે બાયડન ના ભૂતકાળ ના નિવેદન થી!
ઉત્ધાદન ઘટાડવા ના નિર્જવ નો સીધો કાવદો ખકા સલમાન અને બાલડન ના સંબંધો ની કહુતા
સશિવા ને થરો. સાઉદીએ આ આરોપો નકારતા બે દેશો ના સંબંધોમાં તિરાડ માં પરિશ્રમ છ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.