હોસ્પિટલની છત ઉપર ૫૦૦ મૃતદેહો ?

પાકિસ્તાન માં લયુમતિઓ ઉપર માં તપાસ કરી આ મામલે જવાબદારી નક્કી
ગુજ્નરાતા અમાનુષી અત્યાતાર, પાક આર્મી કરવા જબ્ાવાયું છે. આ સાથે જ મુખ્યમંત્રી
દ્વાર બલુચિસ્તાન સામે ગિલગિલ- બાલિ- એ તમામ મૃતદેહો ના અંતિમ સંસ્કાર કરવા
સતાન ના લોકો ઉપર અધમતા આચરાતી નો અને આ મામલે સંડોવાયેલા હોસ્પિટલ
હોવાનું તો જગવિખ્યાત છે પરંતુ હવે ખૂદ સ્ટાફ સામે કડક કાર્યવાહી કરવા ના આદેશ
પોતા નાજ લોકો સાથે ના એવા અમાનવીય આપ્યા છે. નિરતાર મેડિકલ કોલેજ ના

શવહાર ની વાત પ્રોકેસર ડૉ.મરિયમ
બહાર આવી છે જે સહી અશરફ ના જણાવ્યા
માનવતા ને પણ ક પ્રમાલે તેમને પોલિસ
શર્મશાર કરનારી ુંવિભાગ તરફ થી
છે. પ કેટલાક અજ્લ્ા

પાકિસ્ત- અને લાવારીસ મૃ
[ન માં પંજાબ પ્રાંત ણ–8-:8-:-8–88:8-:88:8 દડો મળ્યા હતા.
ના મુખ્યમંત્રી ના આ ધૈકી કેટલાક

સલાહકાર ચૌધરી જમાન ગુર્જર એ ગત બગડવા અને સડવા લાગ્યા હતા. આથી
ગુરુવારે લાહોર થી લગભગ ૩પ કિં.મી. દૂર તેના વિતિધ તબીબી ઉપયોગ માટે છત ઉપર
મુલાન ની નિરતાર હોસ્પિટલ ની મુલાકાત સૂકવવા મુક્યા હતા !! કોલેજ ના દાક્તરી
લીધી હતી. આ દરમ્ધાન તેમને હોસ્પિટલ અભ્યાસ કરતા વિલાર્થીઓ દ્વારા શરીર ના
ના મોર્ગ ની છત ઉપર થી ઘલા લાવારીસ અંગો નો ઉપયોગ તબીબી પ્રયોગ માટે કરાય
મૃતદેહો મળી આવ્યા હતા. સ્થાનિક રિપોર્ટ છે. આથઈ લાવારિસ અને દાવો ના કરાયેલ
પ્રમાણે છત ઉપર થી ૫૦૦ થી અધિક મળી મૃતદેહો નો ઉપયોગ સરકારી નિયમ હેઠળજ
આવેલા મૃતદેહો માં થી મહત્વ ના અંગો કરવા માં આવે છે. આ ઉપરાંત તેમળે એવી
પહેલે થી જ કાઠી લેવાયા નું જબણતું હતું. પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તબીબી ઉપયોગ
આ સમાચાર ફેલાતા જ પંજાબ અને સમગ્ર માટે આવા મૃતદેહો મા’થી ખોપરી અને
પાકિસ્તાન માં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. હાડકા પણ કાઢવા માં આવે છે. જ્યારે બીજી
પંજીબ ના મુખ્યમંત્રી પરવેઝ ઈલાહી એ તરક પાકિસ્તાની સૈન્ય દ્વારા જ્યાં હજારો
શુક્રવારે સમગ્ર મામલા ની તપાસ કરવા એક બલુચીઓ ને ઉપાડી જઈ ને ગુમ કરી દેવાય
સમિતિ ની રચના કરી હતી. વિશેષ આરોગ્ય છે તેવા બલુચિસ્તાની આંદોલનકારીઓ એ
સચિવ મુઝમિલ બશીર ની આગેવાની હેઠળ આમાં તેમના ગુમ થવેલા લોકો ના મૃતદેહો
છ સભ્યો ની સમિતિ રચી તેમને ત્રણ દિવસ હોવા ની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.