સ્ટાર્સ પત્નીઓના વ્યવસાયો

બોલિવુડ સ્ટાર્સફિલ્મમાંથી કરોડો રૂા.ની ફી મેળવવા ઉપરાંત મોટી કંપનીઓના બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ, જાહેરાતો, લાઈવ-ઈવેન્ટ કે કન્સર્ટ માંથી પણ ધૂમ કમાણી કરતા

Read more

પુષ્પા : સુપરડુપર બ્લોક બસ્ટર

બોલિવુડની સરખામણીએ સાઉથની ફિલ્મો લિમિટેડ ટેરટરીના પ્રદર્શિત થતી હોવા છતા ત્યાંના સ્ટાર્સની લોકપ્રિયતા, તેમની ફી અને તેમના બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન

Read more