મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ – હરિધામ-કેનેડા

૨૬ મી જુલાઈ ૨૦૨૨, ગુરુહરિ પ.પૂ. હરિપ્રસાદસ્વામીજી મહારાજ ના અક્ષરધામગમનદિન ના એક વર્ષ બાદ તેઓશ્રી નીદિવ્ય કલ્યાણ યોજનાના અનગામી તેમ

Read more

ભારત, બ્રિટન અને મોરેશ્યિસ ના વડાપ્રધાન ગુજરાત માં

ભારત ના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ત્રણદિવસના ગુજરાત પ્રવાસે છે. જોકેઆદરમ્યિાન જટિન ના વડાપ્રધાન બોરિસ જોન્સન તથા મોશ્યિસ ના વડાપ્રધાન પ્રવિંદ

Read more

ગુજરાત કોંગ્રેસ ના નેતાઓ ને કોર્ટ નું સમન્સ

ગુજરાત ના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણી સામે કથિતરૂપે થયેલા ભ્રષ્ટાચાર ના પ્રેસ કોન્ફરન્સ ભરી ને કરાયેલા આક્ષેપ મામલે આ કોંગ્રેસી

Read more