કેનેડા-યુએસ ની બોર્ડર પાસે ‘૪ ગુજરાતીઓ ના મોત

મેનિટોબા રોયલ કેનેડીયન માઉન્ટેડ પોલિસ (આરસીએમપી) ના ગુરુવારે જણાવ્યા પ્રમાણે એમર્સન નજીક ની કેનેડા-યુ.એસ. બોર્ડર નજીક, કેનેડા ની હદ માં

Read more

સમાચારો સંક્ષિપ્ત માં

-અમદાવાદની એક વ્યક્તિ સાથે ૧૦.૧૬ કરોડ રૂ. ની છેતરપિંડી ની ફરિયાદ ઉપરથી સીઆઈડી ક્રાઈમ બ્રાંચ એ જામનગરના કાલાવાડ કન્યા વિદ્યાલયના

Read more

‘સંવમેક્સ એરિવર્સ દ્વારા એવોર્ડ ગાલા નાઈટનું ભવ્ય આયોજન

ડિસેમ્બર તારીખ ૧૨-૨૦૨૧ રવિવાર ના રોજ બ્રેમ્પટન ના ચાંદની બેંકવેટ હોલમાં સેવમેક્સ એચિવર્સ રિયલ્ટી દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૧ ની ઉત્તમ અને

Read more