સમાચારો સંક્ષિપ્ત માં

-અમદાવાદની એક વ્યક્તિ સાથે ૧૦.૧૬ કરોડ રૂ. ની છેતરપિંડી ની ફરિયાદ ઉપરથી સીઆઈડી ક્રાઈમ બ્રાંચ એ જામનગરના કાલાવાડ કન્યા વિદ્યાલયના

Read more