કમલા હેરિસ ને અશ્વેતો નું વિક્રમી સમર્થના

અમેરિકા માં ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ ઉપર પહોંચનારા પ્રથમ અશ્વેત મહિલા ભારતીય મૂળ ના કમલા હેરિસ વાસ્તવ માં અમેરિકી ઈતિહાસ ના પ્રથમ

Read more