ગ્રીન સેગોવડાસામગ્રીઃ પનંગબટાકાઅડી વાડકી પલાળેલા સાબુદાણા૩ ચમચી શિંગનો ઝીણો ભૂક્કો૫૦ ગ્રામ ઝીલી સમારેલી કોથમીર,સ્વાદ પ્રમાણે મીઠુ૧ ચમચી ખાંડચપટી લીંબુનાં ફૂલઅડધી

Read more